Tagrør (og Sivsanger). Gundsømagle Sø. 28-05-2016

Tagrørene spiller en vigtig rolle i reservatet ved Gundsømagle Sø.
Rørskoven er stor og tjener mange formål for livet omkring søen.
Fugle som Rørdrum, Rørhøg, Vandrikse, Rørspurv, Sivsanger, Skægmejse m.fl. yngler mellem rørene og frøene tjener som føde om vinteren for bl.a. Skægmejsen.

Tagrør. Gundsømagle Sø, 13-03-2016

Tagrør og Rørspurv. Gundsømagle Sø, 28-05-2016