Gærdesmutte. Gundsømagle Sø, 24-04-2007
Ligesom Rødhalsen kan Gærdesmutten træffes i reservatet året rundt. Her er den ved at samle materiale til dens rede.

Rødhals. Gundsømagle Sø, 17-01-2016
Rødhalsen kan ses i reservatet året rundt. Her har den nærmet sig Kvalkveds røde frugter, som fuglene normalt ikke spiser. 
Sidst på vinteren kan Rødhalsen og andre drosselfugle dog godt foryne sig, hvis ikke der er så meget andet at æde.

Tagrør (og Sivsanger). Gundsømagle Sø. 28-05-2016

Tagrørene spiller en vigtig rolle i reservatet ved Gundsømagle Sø.
Rørskoven er stor og tjener mange formål for livet omkring søen.
Fugle som Rørdrum, Rørhøg, Vandrikse, Rørspurv, Sivsanger, Skægmejse m.fl. yngler mellem rørene og frøene tjener som føde om vinteren for bl.a. Skægmejsen.

Tagrør. Gundsømagle Sø, 13-03-2016

Tagrør og Rørspurv. Gundsømagle Sø, 28-05-2016

Dagpåfugleøje, larver på Stor nælde. Gundsømagle Sø, 13-06-2016

Dagpåfugleøje, larve på Stor nælde. Gundsømagle Sø, 28-06-2016

Dagpåfugleøje, voksen. Gundsømagle Sø, 20-06-2016

Engnellikerod. Gundsømagle Sø, 28-05-2016