11. februar 2017: Pilens rakler (gæslinger) kommer frem bag knopskællene, tagrørene står med frøstande fra sidste år, grågæssene finder føde under sneen, birkebark har løsnet sig og der kælkes på bakken i Midtmosen.