Sildemåge, 23-04-2007

Sildemågen er en trækfugl, der kan ses i Mosen fra medio marts til ultimo september.
Den ligner Svartbagen, men Sildemågen er mindre, har gule ben og ikke så store hvide pletter på spidsen af svingfjerene.

Og nedenfor, til sammenligning, en Svartbag:

Bemærk næbbet, der er kraftigere end Sildemågens samt benenes farve og de store hvide pletter på spidserne af svingfjerene. Svartbagen kan ses i Mosen hele året.

  

Sødskærm / Spansk kørvel (Myrrhis odorata). Utterslev Mose, 02-07-2015

 

Rensningsanlægget, da det blev indviet i juli 1998

 

Nældesilke. En snylteplante, der ofte snylter på Stor Nælde, men som også kan bruge andre planter som vært.

Nældesilke er i familie med Snerlen og slynger sig på samme måde som en lian om andre planter, men Nældesilke har ikke klorofyl, så den kan lave fotosyntese. Den snylter i stedet på de planter, den slynger sig op ad.
Det gør den ved at hæfte sig på værtsplanterne med nogle små udvækster på stænglen - "haustorier" - , som vokser ind i værten og suger næring.

 

11. februar 2017: Pilens rakler (gæslinger) kommer frem bag knopskællene, tagrørene står med frøstande fra sidste år, grågæssene finder føde under sneen, birkebark har løsnet sig og der kælkes på bakken i Midtmosen.